L’escola és un espai on les famílies, professors/es i estudiants participen per aconseguir un desenvolupament integral educatiu, per això comptar amb professionals de la psicopedagogia que ofereixen suport, orientació i acompanyament afectiu durant aquest procés de creixement i aprenentatge és essencial. 

Al Col·legi Madre Sacramento ho sabem, per això comptem amb un Departament psicopedagògic i un pla d’atenció tutorial que s’ocupa de l’atenció a la diversitat i l’orientació acadèmica dels nostres alumnes, fent un treball que vetlla per oferir una millor qualitat acadèmica i que als estudiants de cursos més avançats els ajuda a teixir el seu futur professional. Descobreix en què consisteix i coneix la seva importància amb nosaltres!

El paper del psicopedagog/a i dels tutors,  dins l’àmbit escolar és molt important, pel fet que en aquest àmbit treballen com a facilitadors dels processos educatius, afavorint que la suma d’esforços es reflecteixi no només en un millor rendiment escolar, sinó també reforçant les seves capacitats i valors en tots els àmbits de la seva vida. 

Al Col·legi Madre Sacramento comptem amb un Departament Psicopedagògic que ofereix suport per a millorar les relacions interpersonals, impulsant el desenvolupament de les capacitats individuals i/o grupals, orientant als alumnes en la resolució de conflictes en l’entorn escolar o familiar, i ajudant a identificar les capacitats sociocognitives dels estudiants per al seu enfortiment. 

La intervenció psicopedagògica i la tasca diària dels tutors i tutores  a la nostra escola va encaminada alhora a línies específiques de treball, enfocant-se en cada situació d’acord amb el seu context i característiques. La nostra feina és oferir un servei de prevenció i diagnòstic, treballant amb cada alumne per avaluar les seves necessitats educatives i proposar solucions per atendre-les. També implementem programes psicoeducatius, aportant i enriquint la tasca del professorat a l’aula i contribuint a un desenvolupament integral dels alumnes. 

La presència d’un Departament Psicopedagògic ajuda a enfortir els vincles entre professors, famílies i alumnes, fent més fluida la comunicació i treballant en aspectes com l’autoestima, la independència i la seguretat en un mateix. També ajuda a treballar en equip i enfortir els valors i eines que ajudaran als joves a construir-se un futur d’èxit. 

A la nostra escola volem acompanyar a les famílies en el creixement dels seus fills, perquè aquests esdevinguin persones preparades acadèmicament, però també humanament per això incidim en l’educació en valors, basant-nos en una metodologia que treballa l’equilibri i la complementarietat a través de diversos mètodes com el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’ús de noves tecnologies en l’aula, la introducció de llengües estrangeres i l’aprenentatge servei, entre d’altres. 

La nostra escola ofereix una educació en valors, ja que: 

  • Estem compromesos amb una educació integral 
  • Els i les nostres alumnes són protagonistes del seu propi creixement 
  • La nostra és una escola integradora i treballem per acompanyar l’alumnat amb comprensió i estima
  • Som una escola familiar i ens mostrem propers als alumnes, pares i mares
  • La nostra escola vivencial té molt present la intel·ligència emocional, l’estimulació primerenca i la importància de la psicologia 
  • Promovem la igualtat, el respecte a la diversitat, la comprensió i la solidaritat entre tots els membres de l’escola. 

Si vols saber més sobre nosaltres oferim visites personalitzades a l’escola. Vine a descobrir-les!