English Corner

gRUP EXPERIMENTACIÓ

plurilingüísme

El curs 2013 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. 

  Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

 El nostre centre va ser escollit com a centre pilot al curs 2016-2017, portant tota la innovació plurilingüe i metodològica que això comporta.

 

SHARING TO LEARN

 

Aquest projecte és una experiència de treball compartit.

Es treballa amb els alumnes de 2n de primària,  l’Escola Americana i l’Institut de Sant Just Desvern participen amb dos  languange assistants, els quals organitzen activitats en grups reduïts juntament amb la mestra per la pràctica de la llengüa anglesa.

 

English day

 English Day QUÈ ÉS? És una activitat en la qual participen els alumnes de 6è i 1ESO. Es reuneixen totes les escoles de Sant Just Desvern. Com el seu nom indica és un dia només parlant en anglès, que ve a ser l’activitat final. Per dur a terme aquesta activitat han fet diferents tasques durant tot el curs.