L’aprenentatge cooperatiu és un mètode pedagògic que promou l’ensenyament a través de la socialització dels estudiants. Vols saber com ho apliquem al nostre col·legi? T’ho expliquem a continuació! 

Al Col·legi Madre Sacramento fomentem un aprenentatge integral i promovem l’educació per ser, no per tenir, amb l’objectiu que els nostres alumnes esdevinguin persones preparades tant acadèmicament com humanament. La nostra metodologia es basa en l’equilibri i es completa amb diferents mètodes d’aprenentatge, entre ells l’aprenentatge cooperatiu. El seu procediment consisteix a dividir les classes en petits grups d’alumnes heterogenis, per tal de facilitar que els estudiants treballin entre ells i elles de forma coordinada, resolent les diverses tasques acadèmiques. D’alguna manera, els alumnes només podran assolir els seus objectius si la resta també aconsegueix els seus. 

L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia didàctica que busca que els grups es posen d’acord respecte a les tasques, decidint de forma conjunta com i qui les durà a terme, en funció dels criteris preestablerts i valorant els resultats en grup. 

Els principis de l’aprenentatge cooperatiu es poden resumir en diferents valors i habilitats: 

Interacció: Els alumnes s’han de fer costat, posar-se d’acord i treballar conjuntament per aconseguir els objectius, compartint recursos i coneixements comuns. 

Socialització: A l’hora de treballar en grup en harmonia, s’han de desenvolupar conceptes com l’autocontrol, la confiança, el compromís i la comunicació. 

Interdependència: Els alumnes han de ser conscients que els seus esforços repercuteixen en ells mateixos i també en el conjunt del grup. 

Responsabilitat: Perquè el grup aconsegueixi els seus objectius, cada membre ha de complir amb la seva part de feina assignada. 

Avaluació: L’aprenentatge cooperatiu fomenta l’autoavaluació del rendiment, fonamental per desenvolupar un esperit crític i saber prendre decisions per a millorar. 

Així mateix, l’aprenentatge cooperatiu compta amb un seguit d’avantatges en els alumnes. A través de certes evidències obtingudes de casos pràctics i també d’estudis, s’ha comprovat que l’aprenentatge cooperatiu realment funciona a l’hora de millorar l’educació dels estudiants. Els alumnes mostren una major motivació en veure’s implicats de forma real en les tasques, mostrant una major iniciativa i implicació en la feina. D’altra banda, també ajuda a millorar la comprensió i la comunicació dels alumnes, ja que treballant en grup aquests arriben a la conclusió de què és el que han de fer i perquè ho fan. 

L’aprenentatge cooperatiu augmenta el rendiment de treball dels alumnes, fent que la qualitat de les seves tasques sigui major i ajudant al domini dels conceptes i procediments. A més, es millora la convivència entre els estudiants, ja que en lluitar junts per aconseguir un mateix fi, es reforcen els llaços entre ells i milloren les seves relacions personals, autoestima i la inclusivitat. 

Al nostre col·legi apliquem l’aprenentatge cooperatiu entre els nostres alumnes de diferents nivells, per tal de vincular-los amb el seu entorn, el municipi i la societat, i ajudar a què es converteixin en millors persones, més preparades per als reptes del futur. 
Si voleu saber més sobre com treballem al nostre col·legi podeu demanar més informació o visitar-nos. Estarem encantats de rebre-us!