Entenem la nostra escola com un espai de convivència que acaba esdevenint la segona llar dels nostres infants. És per això que, amb l’objectiu de crear un ambient que els faci sentir còmodes i viure-hi en benestar, hem reformat i estructurat les aules d’Infantil, tenint molta cura dels espais.

Per tal d’oferir calidesa s’ha prioritzat el mobiliari de fusta i els colors naturals. Optant per tons neutres, clars, terrosos… que ens apropen a la natura i que transmeten una sensació de calma i benestar que predisposa a l’aprenentatge.

Tenint en compte que l’organització de l’aula ha de permetre la diversitat de modalitats d’agrupament (individual, per parelles, en petit o gran grup) que facilitin l’aprenentatge col·laboratiu, la comunicació i el diàleg, l’autonomia de treball i l’accés a continguts variats s’ha organitzat el mobiliari d’aula, creant els següents microespais:

  • De trobada, on compartir converses i estones de grup.
  • De tranquil·litat i intimitat per poder relaxar-se sol o en companyia.
  • De joc simbòlic, que permeti evocar la pròpia realitat i crear escenaris imaginats.
  • De representació, on expressar gràficament les descobertes.
  • D’apropament al coneixement a través de l’observació, l’exploració i la investigació de les seves descobertes oferint la possibilitat d’experimentar, manipular, construir, destruir, crear…
  • D’accés a diferents llenguatges: oral, escrit i matemàtic.

Tanmateix, l’espai de referència ha de mostrar-nos la identitat del grup que l’habita. Així doncs, al llarg de tot el curs anirem convertint l’aula en un espai viu en constant transformació on els infants seran els creadors. Oferint-nos elements que el dotin de significat col·lectiu, com fotografies del grup, manualitats o exposicions.