PASTORAL

Com a comunitat educativa cristiana, es participa en la vida del Centre admetent el seu missatge d’una manera respectuosa amb tothom.

Tenim com arrel la pedagogia de l’Amor de Sta. M. Micaela, «estimar per aprendre, aprendre estimant», des de l’escola transmetem els valors essencials de llibertat i acollida i pretenem construir una escola oberta a la iniciació de valors socials i evangèlics que permeti una societat més justa i igualitària.

Es facilita l’apropament a la fe d’una manera lliure,

mitjançant les següents activitats:

\

Preparació per la Primera Comunió als alumnes que ho desitgin.

\

Dia de la pau.

\

Apadrinaments en projectes socials d’Adoratrius.

\

Ofrena floral