ACTIVITATS

Anglès

Veient la necessitat que els nostres alumnes tinguessin un bon domini de la llengua anglesa en acabar el seu periode d´escolaritat, a l’escola Madre Sacramento, fa uns anys s’ha anat introduint més hores lectives d’aquesta llengua.

A Educació Infantil es fan dues hores setmanals i l’àrea de psicomotricitat en anglès.

A tota la primària es fan a més de la llengua anglesa, l’àrea de plàstica «Arts and Crafts» i l’àrea de ciències «Science» en anglès.

 

A l’E.S.O a més de l’àrea d’anglès, es fa en llengua anglesa la plàstica i una part de l’àrea de ciències i la part pràctica de tecnologia a 1r d’ESO.

A secundària també fem optatives de reforç i d’ampliació d’anglès, així com una activitat complementària de speaking a 1r i 3r d’ES0.

Preparem als alumnes de secundària per a treures: el KET (Key English Test) , el PET ( Preliminary English Test) i si hi creiem que l’alumne/a té nivell suficient al FCE ( First Certificate in English), certificats internacionals d’anglès de la Universitat de Cambridge.

Des de fa 11 cursos participem al projecte «Sharing to Learn» amb els Language assistants a 2n E.P amb resultats molt satisfactoris.

Des de fa 12 anys es participa en l’English Day.

Formem part del grup impulsor del projecte GEP.

Així mateix els alumnes assisteixen a representacions teatrals en llengua anglesa.

Els resultats de les Competències Bàsiques a l’àrea de llengua anglesa ens estan donant percentatges força alts.

Projecte SHARING TO LEARN

El nostre centre participa en aquest projecte des de fa onze anys.

L’objectiu principal del projecte és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.

L’alumnat de Secundària que participa en el projecte ve de l’American School i de l’IES de Sant Just . Són alumnes de 4t d’ESO amb un excel·lent nivell d’anglès que venen al nostre col·legi una hora setmanal en funcions de Language Assistants i que únicament poden utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se. El grup de primària on desenvolupen les seves tasques és a segon i la seva tutora és la mestra encarregada del projecte.

El projecte disposa del blog: «compartir per aprendre» per fer la difusió del projecte.

 

Blog del projecte

Activitats Extraescolars

Oferim la possibilitat als nostres alumnes de realitzar activitats diferents de les lectives, fora de lhorari escolar, organitzades per la mateixa escola.

Robòtica

Activitat desenvolupada per IGNITE Serious Play en anglès, treballant per nivells, i amb diferents fabricants, introduint als alumnes a la programació. Activitat realitzada en Anglès. El curs 2021-2022 no es realitza.

Urban Dance

Activitat realitzada per una Tècnica. Dimecres de 17:00 a 18:30h.

Fútbol Sala

Activitat realitzada per un entrenador titulat. Dilluns i Dimecres de 17:00 a 18:00h.

Bàsquet

Activitat realitzada per un entrenador titulat. Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:00h.

Anglès

Oferim anglès a través de Kid’s & Us, els migdies de Dilluns i Dimecres de 17 a18:30h. Grups reduïts.

Casal d’estiu en anglès

Organitzat per Kid´s & Us, farem el Casal d´Estiu del 25 de Juny al 19 de Juliol. Obert a tota la mainada, siguin alumnes del Centre o no. Us informarem de les presentacions més endavant. Us esperem !!

Activitats Culturals

El Col·legi organitza activitats lúdiques i culturals que propicien la convivència entre els alumnes:

Castanyada

Festival de Nadales

Carnestoltes

Diada de Sant Jordi /Jocs Florals

Jornades esportives

Cantània (Auditori de Barcelona)

English Day

Casal d'estiu en anglès

Viatge final d'etapa per 4t d'ESO