Vivim en un món globalitzat en el qual cada cop és més important educar en valors com la igualtat, el respecte a la diversitat, la comprensió i la solidaritat. Al Col·legi Madre Sacramento tenim una missió i aquesta segueix el model de la pedagogia que ens ensenya a “estimar per aprendre i aprendre estimant”, així l’educador/a mostra interès per l’alumnat i per motivar-lo en el seu camí acadèmic i personal, demostrant-li que mai deixarà de tenir fe en ell. 

El nostre projecte educatiu, basat en educar en valors als nostres alumnes, promou una educació per ser i no per tenir, oferint una formació per al desenvolupament integral de les persones. El nostre projecte educatiu pretén acompanyar les famílies en el creixement acadèmic i personal dels seus fills, fent que aquests esdevinguin persones preparades no només acadèmicament, sinó també personalment. 

Com ho fem? 

Aquests objectius s’aconsegueixen a través d’educar en valors al llarg de tota l’escolarització, basant-nos en l’equilibri i complementarietat de diferents mètodes per a un millor aprenentatge. La nostra metodologia inclou diverses tècniques de treball que faciliten que els alumnes aprenguin a aprendre, desenvolupant la capacitat de discerniment, l’adquisició de conviccions i la presa de decisions. 

Educar en valors 

A través del treball per projectes es potencia la comprensió i s’estimula el desig de conèixer, reflexionar sobre els continguts, formulant preguntes i assolint coneixements consolidats. El mètode basat en les Intel·ligències múltiples, estimula cada intel·ligència i s’adapta el treball al ritme evolutiu i a la capacitat de cada alumne.

L’aprenentatge cooperatiu, no només és treballar en equip, és una eina d’aprenentatge en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Això permet establir relacions solidàries entre els alumnes, incrementant el seu rendiment, aconseguint un nivell superior de raonament dels alumnes. Així s’aconsegueix educar en valors, desenvolupant la cohesió del grup i les habilitats socials dels alumnes, respectant els diferents punts de vista.

El nostre objectiu és formar persones i donar-los coneixements i cultura. Aquestes dues vessants han d’anar lligades, no ens serveix una sense l’altra. Per aquest motiu estem amatents a cada alumne per formar-los en valors solidaris, empàtics, altruistes i integradors dintre de la nostra societat. Els nostres alumnes duen a terme tasques socials en la nostra població, integrant-los en programes de Cooperació Social.

La pedagogia de les Escoles Adoratrius, de la qual forma part el Col·legi Madre Sacramento segueix els principis de la seva fundadora Santa Maria Micaela, basant-se en l’Amor i educar en valors per assolir una societat més justa. Si vols saber més sobre el nostre mètode d’ensenyament no dubtis en contactar amb nosaltres, et proporcionarem tota la informació que vols saber!