La nostra escola ha establert un acord amb Acadèmica International per oferir un programa d’estudis que permetrà obtenir la convalidació internacional de títols de batxillerat. Aquest programa, conegut com a Diploma Dual®, permetrà als alumnes QUE VULGUIN CURSAR AQUEST PROGRAMA INTERNATIONAL obtenir la titulació americana cursant només 6 assignatures.

Gràcies als convenis internacionals establerts per Acadèmica, els estudiants poden aconseguir la màxima convalidació possible: el 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són obligatòries i 2 són electives. Les assignatures electives ofereixen l’oportunitat de cursar matèries de gran interès que no formen part del currículum europeu, proporcionant als alumnes un plus de motivació i ampliant el seu vocabulari en àrees que no treballarien en anglès. Algunes d’aquestes assignatures electives inclouen Fotografia Digital, Criminologia i Psicologia, entre d’altres.

El programa del Diploma Dual es pot iniciar a 2n ESO,d’aquesta manera els alumnes només hauran de cursar 1 o 2 assignatures per any, reduint així la càrrega lectiva durant el Batxillerat.