Quan parlem d’una escola integradora tendim a pensar en llocs destinats a nens i adolescents que presenten algun tipus de discapacitat especifica, però res més enllà de la realitat: una escola integradora i inclusiva pot ser qualsevol escola preocupada en tots els nens, adolescents i joves que pel motiu que sigui, presenten dificultats per aprendre a l’escola. En aquest article explicarem les diferències entre inclusió i integració, i explicarem per què el Col·legi Madre Sacramento és una escola líder en aquests àmbits. Som-hi! 

Una escola integradora de qualitat vetlla per ensenyar a nens amb necessitats educatives especials juntament amb els nens que no les presenten, en canvi, la inclusió és un concepte molt més profund que emfatitza en el sentit de comunitat, per tal que tots els alumnes tinguin una sensació de pertinença, recolzament i comunitat, tant per part dels seus pares com pels membres de la comunitat escolar i els companys. Al Col·legi Madre Sacramento vetllem perquè els alumnes se sentin inclosos i còmodes a l’escola, per això la nostra és una escola amb capacitat de donar una educació de qualitat a tots els alumnes i alhora contribuir a canviar les actituds de discriminació, creant comunitats que acceptin a tothom per igual, per tant, col·laborem a construir una societat més justa i equitativa. 

La nostra escola integradora treballa perquè tots els nens puguin aprendre plegats, centrant la nostra mirada en les seves fortaleses i motivant l’aprenentatge amb mètodes moderns que els ajuden a desenvolupar les seves habilitats. D’aquesta manera adaptem els ritmes d’aprenentatge i garantim un ensenyament de qualitat. Els alumnes reben un recolzament addicional sempre que és necessari, per tal de garantir l’eficàcia del nostre mètode educatiu. El Col·legi Madre Sacramento és una escola integradora i inclusiva que es construeix d’acord a la participació i els acords de tots els agents educatius que en ella hi conflueixen, fent de la diversitat una qualitat i no un defecte, eliminant desigualtats, discriminacions i jerarquies. 

La nostra escola proposa una convivència que es desenvolupa a través del diàleg, i els conflictes es tornen una oportunitat per al desenvolupament personal i social dels alumnes. Com a escola integradora creiem fermament que és necessari abandonar els valors de l’escola tradicionalista que està demostrat que aporta poc als nens amb necessitats educatives especials, i contribueix a crear un camí cap a una escola i una societat més justa i solidària. D’ençà que es va obrir el nostre centre l’any 1970 seguint el model “estimar per aprendre i aprendre estimant”, el Col·legi Madre Sacramento promou l’educació per ser i no per tenir, oferint una formació pel desenvolupament integral de la persona. 


El nostre projecte educatiu té com a objectiu acompanyar a les famílies en el creixement personal i acadèmic dels seus fills/es, perquè esdevinguin persones preparades acadèmicament, però també humanament, per això som una escola integradora que incideix en l’educació en valors a través de diverses metodologies com el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies i l’aprenentatge servei. Al Col·legi Madre Sacramento comptem amb un gabinet psicopedagògic dedicat a l’atenció a la diversitat i orientació acadèmica i professional. A més, desenvolupem tècniques específiques d’atenció a la diversitat mitjançant la creació de grups reduïts d’alumnes. 
Vols saber per què a la nostra escola integradora l’alumne és protagonista del seu propi creixement? Encara no has descobert com fem l’acompanyament als nostres alumnes amb una actitud d’acollida, comprensió i estima? Visita’ns per saber més sobre la nostra escola integradora líder.