Avui dia, les noves metodologies de l’ensenyament es troben en el seu millor moment, ja que plantegen un seguit d’innovacions i de mètodes alternatius a l’ensenyament tradicional que satisfà en la seva totalitat el procés d’aprenentatge, aportant més eines als alumnes per a desenvolupar-se com a éssers humans. A més del coneixement que es transmet des de les aules, al Col·legi Madre Sacramento sabem que és indispensable impartir habilitats que contribueixin a la transformació de l’individu, per això apliquem les noves metodologies de l’ensenyament a la nostra escola. 

Existeixen diversos mètodes de treball que faciliten que els nostres alumnes aprenguin a aprendre, desenvolupant diferents capacitats com la de discerniment, l’adquisició de conviccions i la presa de decisions. Les noves metodologies de l’ensenyament es basen en l’equilibri i la complementarietat de diferents mètodes. Al Col·legi Madre Sacramento apliquem diversos mètodes: el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies i l’aprenentatge servei. 

Cadascuna d’aquestes noves metodologies de l’ensenyament aporta quelcom nou als alumnes, ajudant-los a desenvolupar habilitats que van més enllà del coneixement pur, contribuint a que el seu desenvolupament i l’adquisició de nous coneixements sigui més fluid. Es potencien la comprensió i la comunicació dels alumnes, adquirint un desig de conèixer i reflexionar sobre els continguts, formulant preguntes i qüestionant-se els coneixements que adquireixen, fomentant l’ús de les intel·ligències múltiples. A través de les noves metodologies de l’ensenyament també s’ajuda als alumnes a socialitzar, comunicant-se entre ells i treballant en equip per assolir objectius comuns, facilitant l’adquisició de mètodes i estratègies de treball en equip que seran de gran ajuda en el seu futur, tant personal com professionalment. Així aconseguim incrementar el seu rendiment, aprenen a cooperar i es fomenta la cohesió del grup, fent que els alumnes aprenguin a respectar altres punts de vista i a mostrar la seva opinió. 

El Col·legi Madre Sacramento és una escola innovadora que busca constantment noves idees i formes de treballar per aconseguir un desenvolupament dels professors, els alumnes i la pròpia institució cada cop millor. Per això les nostres propostes i les noves metodologies de l’ensenyament juntament amb els diferents mètodes educatius centrats en els alumnes, estan en constant evolució. Per fer-ho, és indispensable incorporar l’ús de les noves tecnologies en el nostre mètode d’ensenyament, ja que aquestes formen part del nostre dia a dia i són elements molt importants dins la nova realitat de la societat. 

Finalment, hem incorporat l’aprenentatge servei dins les noves metodologies de l’ensenyament a la nostra escola, donat que el nostre objectiu és formar persones i facilitar que aquestes adquireixin coneixements complets i una base cultural àmplia, a més de ser bons ciutadans. Per això, és important que els alumnes es formin en valors solidaris, empàtics, altruistes i integradors dins la societat. Els nostres alumnes realitzen tasques socials dins del seu entorn, i el nostre col·legi treballa amb diversos projectes de cooperació social per tal de facilitar l’adquisició d’aquests valors. 

El Col·legi Madre Sacramento és una institució entusiasmada pel canvi i l’evolució. Si voleu saber més sobre les noves metodologies de l’ensenyament que apliquem a la nostra escola visita’ns o contacta amb nosaltres