Es considera que tots els nascuts a partir de la dècada dels anys 80 són “nadius digitals”, és a dir, una generació de nens i nenes que han crescut amb internet i que es desenvolupen amb gran facilitat i familiaritat amb l’entorn digital. Per aquest motiu, al Col·legi Madre Sacramento som conscients de la importància que té l’ús de les noves tecnologies a l’escola, integrant-les en el nostre model d’aprenentatge i desenvolupant-les en el dia a dia dels nostres alumnes. 

L’ús de les noves tecnologies a l’escola és essencial en l’actualitat, ja que aquestes ens proporcionen noves formes d’ensenyar i aprendre, aportant diversos avantatges per l’aprenentatge, facilitant recursos docents i també educant en el bon ús de les TIC (Tecnologies de la Informació). 

Quins beneficis aporta l’ús de noves tecnologies a l’escola?

Està demostrat que l’ús de noves tecnologies a l’escola fa que augmenti l’interès i la motivació de l’alumne, qui dedica més temps a l’estudi i fan les tasques amb major entusiasme. El fet de posar a l’abast dels estudiants les eines amb les quals es troben familiaritzats fa que confonguin oci amb estudi, diluint la distància que separa les tasques acadèmiques de l’entreteniment. 

L’ús de noves tecnologies a l’escola també ajuda a mantenir una activitat intel·lectual constant, ja que aquestes requereixen una interacció i activitat que es desenvolupa de forma regular. En requerir aquesta participació, el que fan les eines digitals és potenciar la iniciativa i la presa de decisions, cosa que enllaça perfectament amb altres mètodes educatius que incentivem al Col·legi Madre Sacramento, com el treball participatiu i l’aprenentatge servei. 

Les noves eines digitals obren la possibilitat d’actualitzar permanentment els temes i continguts dels llibres de text, donat que l’accés a la informació sempre és fluid. L’ús de noves tecnologies a l’escola afavoreix la innovació i evita que el temari quedi antiquat, aportant una renovació constant i donant-nos la facilitat d’actualitzar les dades en qualsevol moment. 

Els alumnes que fan ús de noves tecnologies a l’escola desenvoluparan habilitats específiques de cerca i selecció d’informació, cosa que els serà molt útil en altres àmbits de la seva vida. L’aprenentatge immediat els farà adonar-se de les errades que cometen i els ajudarà a conèixer-los a mesura que aquests es produeixen. 

Mitjançant l’ús de noves tecnologies a l’escola es desenvolupa l’intercanvi d’idees i el treball en grup, ajudant a millorar les habilitats socials i afavorint la inclusió de tots els alumnes. 

La generació digital i l’ús de noves tecnologies a l’escola (pantalles tàctils, tablets, ordinadors portàtils, projectors, apps i telèfons intel·ligents) tenen cada dia més importància en el context educatiu, afavorint que professors i alumnes estiguin constantment actualitzats i connectats, vivint en sintonia. 

La tecnologia s’obre pas en l’àmbit educatiu i des del Col·legi Madre Sacramento fem tots els esforços possibles per tal d’integrar-les, incorporant nous equipaments i a través de la formació del professorat en aquest àmbit. El nostre és un centre que té una ferma voluntat d’innovació i volem estar al dia de les últimes tendències, per tal d’adaptar-nos als nous temps i conèixer millor la realitat dels nostres alumnes. Si voleu saber més sobre el funcionament del nostre centre podeu contactar amb nosaltres i visitar-nos!