Què és la psicomotricitat infantil? Quin és el mètode de l’estimulació primerenca? Quins beneficis aporta treballar la psicomotricitat infantil i perquè és millor fer-ho en anglès? Al Col·legi Madre Sacramento tenim la resposta a totes aquestes preguntes i us l’explicarem a continuació! 

Pels qui no ho coneguin, la psicomotricitat infantil és una disciplina que connecta dues parts fonamentals del procés de desenvolupament integral dels nens i nenes: el moviment i l’activitat psíquica. Es podria descriure com una mena de psicologia del moviment basada en una connexió cos-ment a través d’explicacions de cada moviment que s’acompanyen de coneixements, pensaments i emocions. Al Col·legi Madre Sacramento treballem la psicomotricitat en anglès des de P3, treballant a través de diversos exercicis, la seva interacció amb l’entorn. Els nens i nenes, mitjançant d’exercicis com córrer, saltar, jugar amb la pilota o manipular objectes, adquireixen una consciència del jo, del seu propi cos, de l’espai i del temps, desenvolupant un seguit d’habilitats personals i socials molt importants, interactuant amb el medi i amb els companys/es. 

Treballar la psicomotricitat és especialment important durant els primers anys de la infància, que és quan els nens/es tenen més plasticitat cerebral, cosa que fa que adquireixin nous coneixements i experiències de forma molt més àgil. A partir dels 3 anys, treballant la psicomotricitat s’aconsegueix més espontaneïtat en els moviments i un domini del propi cos i de les seves parts, s’estimula la coordinació i la precisió en les tasques, i es comencen a dominar nocions d’espai i temps bàsiques. 

Durant els primers anys de vida, la psicomotricitat juga un paper essencial en el desenvolupament físic, intel·lectual i social del nen/a, afavorint la seva relació amb l’entorn. Aquests exercicis li permetran explorar, investigar, superar i transformar situacions de conflicte, així com enfrontar-se a limitacions i aprendre a relacionar-se amb la resta. 

Alguns dels aspectes que treballem al Col·legi Madre Sacramento són els elements motors com la coordinació, l’equilibri, els reflexos, la lateralitat, el control respiratori, el ritme o el control del moviment; en l’àmbit cognitiu ajudem als nostres alumnes a desenvolupar habilitats per mitjà de l’adquisició d’experiències i aprenentatges per a la seva adaptació a l’entorn com la concentració, la memòria, la imitació i la conceptualització, la resolució de problemes i la creativitat; per últim, l’aprenentatge de la psicomotricitat ens permet obtenir grans resultats a nivell socioafectiu, ja que permet que el nen o nena es conegui millor a si mateix/a i la seva independència, el desenvolupament social i emocional.  

Al Col·legi Madre Sacramento treballem la psicomotricitat en anglès, cosa que facilita l’aprenentatge de totes aquestes habilitats adquirint a més fluïdesa i comprensió en l’adquisició d’un nou idioma. El nostre Projecte Lingüístic pretén fomentar les habilitats comunicatives dels alumnes, fomentant l’assoliment d’aprenentatges creuats, per això des de fa anys hem anat introduint l’aprenentatge d’anglès i altres idiomes a les classes, a través d’activitats com la plàstica amb les “Arts and Crafts”, l’àrea de ciències “Science”, el projecte “Sharing to Learn”, la jornada “English Day” i formem part del projecte d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) impulsat pel Departament d’Ensenyament per millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i capacitant-lo per interactuar amb el món. 

Al Col·legi Madre Sacramento promovem una educació integral de les persones, ensenyant a SER i no a TENIR, acompanyant a alumnes i famílies en el seu creixement acadèmic i personal, és per això que la nostra metodologia d’aprenentatge es basa en l’equilibri i complementarietat de diferents àmbits del coneixement, per oferir la millor educació. 
Si vols saber-ne més t’oferim visites personalitzades a la nostra escola. Vine a conèixer-nos!