El Col·legi Madre Sacramento promou una educació que ensenya a ser, no a tenir, oferint una formació pel desenvolupament integral de les persones. La metodologia que utilitzem es basa en l’equilibri entre diferents mètodes per un millor aprenentatge: treball cooperatiu, treball per projectes, ús de les noves tecnologies i aprenentatge de servei. Avui aprofundirem en el mètode del treball cooperatiu que es desenvolupa amb l’objectiu que els alumnes esdevinguin persones preparades acadèmicament i humanament. 

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

L’aprenentatge cooperatiu es basa, no només en treballar en equip, sinó que també és una eina en la qual els alumnes s’organitzen en petits grups de treball amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns. Això els permet establir relacions solidàries entre ells, que incrementaran el seu rendiment i faran possible que desenvolupin un nivell superior de raonament. 

Una autèntica innovació educativa ha de tenir un sentit pedagògic, i l’aprenentatge cooperatiu és clau en aquest sentit. Aquesta metodologia de treball es basa en el treball per projectes i en equip, que té com a objectiu la construcció de coneixement i l’adquisició de competències i habilitats socials. 

Característiques de l’aprenentatge cooperatiu:

Aquesta forma de treball ha de complir sempre amb les següents característiques: 

  • L’organització dels alumnes en petits grups heterogenis on els alumnes puguin treballar conjuntament de forma coordinada entre si.
  • Els objectius dels participants han d’estar estretament vinculats, ja que cadascun d’ells només assolirà els seus objectius si la resta també ho fa. 
  • Es tracta d’un sistema d’interaccions curosament dissenyat, molt lligat a la influència recíproca entre els integrants d’un grup. 

Què es treballa amb l’aprenentatge cooperatiu? 

Això porta a tots els membres de l’equip a assolir una responsabilitat que consisteix en assolir uns objectius grupals i uns altres individuals, en els quals cadascú es responsabilitzarà dels seus propis objectius. D’aquesta manera, l’aprenentatge cooperatiu ensenya als alumnes a evitar la difusió de responsabilitats i que aquestes recaiguin en alguns membres més que en d’altres de manera injusta o desequilibrada, aconseguint que ningú pugui aprofitar-se de la feina dels altres i que tots assumeixin responsabilitats sobre les seves pròpies accions. 

A més, perquè un treball en grup pugui ser considerat aprenentatge cooperatiu ha d’incloure alguns elements essencials com són la interdependència positiva que sorgeix quan els components del grup s’adonen que el seu treball està vinculat al de la resta, i per tant el seu èxit depèn del treball de tots els integrants del grup i no només d’un mateix, per tant l’objectiu final de la tasca no es podrà assolir si un falla, cosa que implica la cooperació i el compromís de tot el grup. 

Es genera així un tipus d’interacció estimuladora que augmenta la possibilitat d’interacció mitjançant les dinàmiques interpersonals. Els alumnes que aprenguin amb una metodologia basada en l’aprenentatge cooperatiu treballaran per promoure l’èxit dels altres compartint, ajudant, donant suport i animant els seus companys de grup, de tal manera que els treballs que desenvolupin es produeixen gràcies a l’esforç comú i a les aportacions conjuntes, basades en el compromís i el respecte pels altres. Això facilitarà que els alumnes puguin adquirir habilitats interpersonals i de treball en grup, havent de comunicar-se, prendre decisions, resoldre conflictes, organitzar-se i recolzar la resta del grup. Totes aquestes competències seran responsabilitat dels alumnes i dels professors, qui seran els encarregats de promoure una formació integral basada en l’aprenentatge cooperatiu

Valors de l’aprenentatge cooperatiu

Mitjançant l’ús d’aquesta metodologia fomentem valors com la tolerància, el respecte i la igualtat, a més de la capacitat de generar reflexió i sentit crític en els alumnes. És un mètode que es basa en la coordinació i la comprensió de tots els membres d’un grup, ajudant a desenvolupar l’empatia i la solidaritat entre els alumnes, sent un tipus d’aprenentatge que va més enllà de l’assoliment d’un objectiu final, sent l’aprenentatge dels alumnes un camí que recórrer junts. 
Si voleu saber més sobre com funciona l’aprenentatge cooperatiu a la nostra escola i quina importància té per a nosaltres, contacta amb nosaltres per saber-ne més i conèixer tots els beneficis que aquest mètode aporta als nostres alumnes.