La nostra escola ha adoptat una nova iniciativa per aprimorar la comunicació i garantir la tranquil·litat de les famílies dels seus alumnes. Un nou servei d’avís serà posat en marxa per alertar els pares i tutors sobre la puntualitat i assistència dels seus fills/es.

Aquest sistema d’avís, enviarà notificacions als pares quan els seus fills/es arribin tard o, en cas que s’absenteixin, si aquesta absència no està justificada.

Aquesta iniciativa té com a objectiu mantenir una línia de comunicació oberta i transparent entre l’escola i les famílies, assegurant-se que tots els estudiants assisteixin a les seves classes puntualment. A través d’aquest sistema, les famílies podran estar al corrent de l’assistència dels seus fills en temps real, permetent-los prendre les mesures necessàries si l’alumne arriba tard o si s’absenteix sense justificació.

Aquesta iniciativa posa de manifest el compromís de la nostra escola amb l’educació dels seus alumnes i amb la comunitat educativa en general. Gràcies a aquest servei d’avís, les famílies podran gaudir d’una major tranquil·litat, sabent que estan plenament informades sobre l’assistència dels seus fills a l’escola.