A 1r de Primària hem fet llistes de paraules en singular i en plural de manera cooperativa fent servir la tècnica del full giratori i el resultat ha estat fabulós!!
L’estructuració de l’aprenentatge de forma cooperativa, si es duu a terme de manera òptima, crea un clima a l’aula que afavoreix l’aprenentatge i permet aconseguir millors resultats en el rendiment acadèmic això facilita l’atenció a la diversitat, ja que el professor disposa de més temps per atendre, de forma individualitzada, als alumnes amb més necessitats i, a més, aquests alumnes compten amb l’ajuda dels seus companys. En definitiva, fa possible les aules inclusives