Durant aquest mes no només hem gaudit jugant i fent tallers, sinó que hem donat la benvinguda a dues jornades molt especials, el Dia Internacions de la Dona i la Benvinguda a la primavera i el Dia de la Natura.