Viure en un món en constant canvi i evolució, fa que les tendències en el món educatiu també vagin canviant, adaptant-se als nous temps. Per això, des del Col·legi Madre Sacramento apostem per incorporar al nostre mètode de treball, iniciatives o metodologies com el treball per projectes. Una manera de fer molt beneficiosa, plena d’avantatges que faciliten l’aprenentatge i desenvolupament dels nostres alumnes en totes les àrees.

Característiques del treball per projectes

El treball per projectes sempre parteix d’un enigma, interrogant o problema. A vegades, no hi ha una única resposta o senzillament no n’hi ha, és a dir que la pregunta porta a altres preguntes. Això implica fer una recerca personal i col·lectiva que sovint té un caràcter interdisciplinari i fa que el tipus de continguts que integra sigui divers. Per tant, hi ha un procés d’indagació que pot tenir recorreguts diversos. 

El treball per projectes sempre planteja desafiaments en els quals a través de diferents preguntes els alumnes poden establir relacions amb la vida. Extraient d’aquesta manera un aprenentatge que a l’adquirir-lo els ofereix la capacitat de decidir i, al mateix temps, l’espai per dirigir la seva indagació. El docent acompanya, interroga, formula nous problemes, assenyala possibilitats i també obre camins. L’estructura del treball per projectes és molt positiva per a l’alumnat, ja que moltes tasques es fan de manera col·laborativa, el que permet una construcció col·lectiva del coneixement.

Al llarg de tot el procés que implica el treball per projectes, es realcen les diferents habilitats i talents, tothom ha de sentir que la seva aportació és important i útil en el context global del projecte. Normalment aquest tipus de propostes acostumen a tenir una projecció social i comunitària, més enllà de l’escola. I el procés és tan important com el resultat, és a dir que, l’avaluació és essencialment formativa.

El treball per projectes al Col·legi Madre Sacramento

Al llarg de l’any, el treball per projectes forma part de la nostra forma de fer. Com a centre educatiu, a l’avantguarda de l’ensenyament, la nostra metodologia busca i incorpora en el projecte educatiu diferents projectes que permeten als nostres alumnes desenvolupar i descobrir les seves habilitats. Entre aquests projectes, volem destacar els següents:

· Is there science in the kitchen?: una activitat que uneix la cuina amb la llengua anglesa.

· Projecte de matemàtiques – tecnologia: “L’escola a escala”. En aquest projecte, on hi van participar els alumnes d’ESO, es va fer una maqueta de l’escola. En podeu conèixer més detalls aquí

Vols conèixer més informació sobre com desenvolupem el treball per projectes a l’escola i els beneficis que aquest aporta en el desenvolupament dels alumnes? Els punts de referència són la secció de notícies de la nostra web i les xarxes socials: Facebook i Instagram. Segueix-nos i descobreix tot el que fem al Col·legi Madre Sacramento!