El projecte educatiu del Col·legi Madre Sacramento te com a principal objectiu l’acompanyament de les famílies en el creixement acadèmic i personal dels seus fills. I ho fa a través d’una metodologia pròpia que promou una  formació pel desenvolupament integral de la persona, aprofundint en una educació en valors. Una educació que promou la igualtat, el respecte a la diversitat, la comprensió i la solidaritat de tots els membres. 

És per això que la metodologia que seguim al Col·legi Madre Sacramento es basa en la incorporació de diferents mètodes basats en el treball per projectes, el treball cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies i l’aprenentatge servei. Tot seguit us ho expliquem:

Treball per projectes

El treball per projectes potencia la comprensió i estimula el desig de conèixer i reflexionar. Fet que afavoreix un aprenentatge més autèntic que permet treballar de manera interdisciplinària i globalitzada, afavorint l’aprenentatge per competències. Vivim en una societat canviant, és per això que hem de preparar els nostres alumnes per ser capaços d’afrontar i resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres. En el treball per projectes té especial importància el mètode basat en les intel·ligències múltiples, el qual s’enfoca en estimular cada intel·ligència i adapta el treball al ritme evolutiu i a la capacitat de cada alumne.

Treball cooperatiu

El treball cooperatiu és molt més que treballar en equip. Representa una eina d’aprenentatge amb la qual, a través de diferents activitats, els alumnes poden treballar conjuntament per assolir uns objectius concrets. El treball cooperatiu permet establir relacions solidàries i incrementar el rendiment dels alumnes. A més d’afavorir la cohesió de grup i el respecte per la diversitat. És per això que l’aprenentatge cooperatiu a l’aula afavoreix un model d’escola inclusiva, essencial per configurar una societat sense exclusions. 

Ús de les noves tecnologies

L’ús de les noves tecnologies a l’aula és essencial per adaptar-nos a un món que està en continu canvi i evolució i, al mateix temps, donar resposta a les noves realitats de la societat actual. És per això que des del Col·legi Madre Sacramento posem a l’abast d’alumnes i professors diferents recursos que permeten oferir una educació de qualitat adaptada als nostres temps, amb pissarres digitals a totes les aules, aula d’informàtica amb un ordinador per a cada alumne, ordinadors portàtils per facilitar el treball amb noves metodologies, robòtica i molt més. Fet que també implica que el nostre professorat es formi constantment en nous mètodes de treball vinculats a l’ús de les noves tecnologies aplicades a l’aula

Aprenentatge servei

La pedagogia de les Escoles Adoratrius com el Col·legi Madre Sacramento es basa en els principis de la seva fundadora Santa Maria Micaela “Educar per ser, no per tenir”. Partint d’aquesta base el nostre objectiu com a escola és oferir una educació en valors, formar persones solidàries, empàtiques, altruistes i integradores. És per això que al llarg del curs escolar, els nostres alumnes porten a terme tasques socials al nostre municipi, fent que d’aquesta manera s’integrin en programes de Cooperació Social. Alguns d’ells més coneguts com la recollida d’aliments o productes de neteja que organitza la parròquia o el programa de malbaratament d’aliments que desenvolupa l’Ajuntament i, on des de la nostra escola s’entrega el menjar que no surt de cuina a aquelles persones necessitades del municipi. 

Vols conèixer més a fons el nostre projecte educatiu i metodologia? Contacta amb nosaltres o concerta una visita i t’ho explicarem!

CONTACTA AMB EL COL·LEGICONCERTA UNA VISITA