Guia sobre el procés de preinscripció escolar

Preinscripcions

curs 2024-2025

Preinscripcions Infantil, Primària i ESO

 (fora de termini)

Del 2 al 26 d’abril

Com realitzar els tràmits?

Enguany la sol·licitud de preinscripció serà electrònica, com ha marcat el Departament d’Educació de la Generalitat. La tramitació de la sol·licitud es farà a través d’aquesta pàgina

Com és un tràmit electronic heu de tenir en compte que us heu de fer IDCAT MÒBIL

Documentació requerida per fer la preinscripció

Llibre de família, DNI, tarjeta sanitaria, padró o bé document acreditatiu de que teniu a prop el lloc de treball i document acreditatiu de família monoparental o bé de familia nombrosa si ho sou.

Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Tenim places per I3 i I4

Per altres cursos truqueu-nos al 93 371 11 64

 

 

Us podem ajudar?

Teniu dubtes o consultes sobre el procés de preinscripció? Estem a la vostra disposició!

Trucans

93.371.11.64

Correu electrònic: secretaria@madresacramento.com