La intel·ligència emocional és una peça clau i imprescindible de la intel·ligència humana. Fa alguns anys es valorava la intel·ligència segons l’anomenat coeficient intel·lectual, deixant en segon terme la importància dels sentiments i les emocions. Per sort, aquesta tendència ha anat canviant darrerament i la intel·ligència emocional s’ha tornat un factor determinant en la nostra vida i la nostra educació. L’escolarització emocional tracta d’ensenyar i entrenar l’habilitat per processar, comprendre i gestionar amb èxit les emocions humanes. Al Col·legi Madre Sacramento coneixem perfectament la seva importància i per això la intel·ligència emocional és un factor clau en l’aprenentatge dels nostres alumnes. 

Des que els nens són gairebé nadons, és necessari educar i entrenar la seva intel·ligència emocional perquè en el futur siguin capaços de comprendre i controlar els seus sentiments, ajudant-los a relacionar-se i a solucionar problemes, tant a dins com a fora de l’aula. En aquest sentit, el nostre lema és que els nostres alumnes són la clau, i ho tenim present per treballar la intel·ligència emocional i espiritual. Fomentant els valors cristians i universals com l’amor, la solidaritat, l’empatia, la companyonia i la pau, els nens i nenes de la nostra escola aprenen què és l’empatia, la motivació, l’autoregulació, la consciència d’un mateix i l’assertivitat. A la nostra escola desenvolupem aquestes habilitats socials mitjançant activitats que es desenvolupen a edats molt primerenques. 

En aquest sentit, el rol dels professors està canviant, deixant de ser simples transmissors de coneixements per convertir-se en autèntics acompanyants dels alumnes durant el seu procés de creixement personal. El nostre professorat educa en intel·ligència emocional, està altament qualificat, motivat i disposat a la millora continua. A més, al Col·legi Madre Sacramento comptem amb un Gabinet Psicopèdagògic que ofereix atenció a la diversitat i orientació acadèmica personalitzada. 

Al Col·legi Madre Sacramento desenvolupem tècniques específiques d’atenció a la diversitat mitjançant la creació de grups reduïts d’alumnes, cosa que ens permet atendre millor les seves necessitats i desenvolupar els seus coneixements específics així com treballar la intel·ligència emocional de forma més propera. La participació en activitats acadèmiques, educatives i cultural amb col·laboració amb altres centres promou l’obertura dels nostres alumnes a altres realitats. 

Els objectius de la implantació d’una bona educació en intel·ligència emocional a la nostra escola passen per conèixer quines són les emocions i reconèixer-les en la resta de companys, aprendre a regular i gestionar aquestes emocions, prevenir possibles conflictes entre alumnes, desenvolupar una actitud de tolerància davant situacions frustrants, tenir una actitud positiva a la vida i desenvolupar la capacitat d’automotivar-se i l’habilitat de generar emocions positives. 

Per educar en intel·ligència emocional adequadament s’ha de fer una valoració de quin és l’estat emocional de la classe, coneixent la condició des de la qual parteix el grup per tal de detectar els possibles punts febles a tractar i així poder aplicar les activitats més adequades per al conjunt dels alumnes. Les emocions es poden treballar de moltes maneres, però sobretot a través de la comunicació i el joc, dins i fora de l’aula i a qualsevol edat. 

El Col·legi Madre Sacramento és una escola compromesa amb una educació integral, que concep l’alumne com una persona amb una identitat pròpia i els alumnes com a protagonistes del seu propi creixement. La nostra és una escola integradora que té un estil pedagògic proper a l’alumnat i en estreta col·laboració amb les famílies, i és gràcies a aquesta relació i a l’educació en valors que fomentem, que els i les nostres alumnes poden desenvolupar la seva intel·ligència emocional des de les primeres fases d’aprenentatge. La nostra és una escola vivencial, que desenvolupa l’estimulació primerenca i el seu desenvolupament emocional, a més de ser una escola actual, sostenible i que promou la igualtat, el respecte a la diversitat, la comprensió i la solidaritat entre tots. 

Si voleu conèixer més sobre la nostra escola us convidem a visitar-nos